Pale

Adresa: Srpskih ratnika 35
Telefon: +387 57 223 732
Email: pale@unis-institut.com

Istočno Sarajevo

Adresa: Alekse Šantića broj 18
Telefon: + 387 57 378 180

Banja Luka

Adresa: Vidovdanska 53
Telefon: + 387 51 218 552
Email: banjaluka@unis-institut.com

Višegrad

Adresa: Gavria Principa 22
Telefon: + 387 58 620 073
Email: visegrad@unis-institut.com

Vlasenica

Adresa: Trg Srpskih boraca bb
Telefon: + 387 56 710 920
Email: vlasenica@unis-institut.com