Licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pregled i ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

  • izrada Akta o procjeni rizika na radnom mjestu i radnoj sredini
  • izrada Pravilnika zaštite na radu
  • referentsko vođenje poslova zaštite na radu
  • izrada Elaborata o uređenju gradilišta
  • izdavanje Upotrebnih dozvola za sredstva rada i opremu za ličnu zaštitu na radu
  • Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu
  • Specijalistička obuka iz oblasti zaštite na radu

Licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, pregled i ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

Licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine, odnosno, hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) i mikroklime

Licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom

Licenca o ispunjenosti uslova za vršenje analiza i davanje mišljenja o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

5
Licenci
4
Rješenja

Rješenje o ispunjenosti uslova u smislu propisa zaštite na radu, za vršenje pregleda i ispitivanje sredstava za rad i opreme, električnih i gromobranskih instalacija

Rješenje o ispunjenosti uslova u smislu propisa zaštite na radu za preventivni i periodični pregled i ispitivanje liftova za vertikalni prevoz lica i tereta na električni i hidraulični pogon, ili drugi mehanizovani pogon u stambenim, poslovnim, javnim i drugim objektima, fasadnih liftova, kosif liftova, ski liftova, liftova na gradilištima, visećih skela, liftova za dizanje tereta u kojima nije moguć pristup lica, liftova za invalide.

Rješenje o vršenju poslova verifikacije godišnjeg tehničkog pregleda žičara za prevoz lica i izradu izvještaja o vršenju godišnjeg tehničkog pregleda