Urbanizam

Licenca za izradu dokumenata prostornog uređenja

  • Izrada zoning planova
  • Izrada regulacionih planova
  • Izrada urbanističkih projekata
  • Izrada planova parcelacije
  • Izrada stručnih mišljenja
  • Izrada urbanističko-tehničkih uslova