Obavljamo tehnički pregled objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Kroz tehnički pregled objekta izvrše se sljedeće provjere:

  1. provjera potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta, odnosno za izvođenje radova
  2. kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom, tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

Tehnički pregled vršimo za:

  1. za cio objekat
  2. po fazama izgradnje objekta, za objekte za koje je građevinskom dozvolom predviđena fazna izgradnja, te
  3. za dijelove objekta koji nisu građevinskom dozvolom predviđeni kao posebne faze, a koji prema mišljenju Komisije ili u skladu sa tehničkom dokumentacijom predstavljaju tehničko-tehnološke cijeline i mogu se kao takvi samostalno koristiti.