Rudarstvo

Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad, uređaja, opreme i sredstava lične zaštite, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti mikroklime u površinskim rudarskim objektima i prostorijama