Ostale djelatnosti

Pregled i ispitivanje posuda pod pritiskom

Ispunjenost uslova za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti u oblasti elektroenergetike

Izrada tehničke dokumentacije iz oblasti gasnih instalacija te nadzor nad istim