Ekologija

Licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine

 • izrada Studije uticaja na životnu sredinu
 • izrada Prethodne procjene uticaja na životnu sredinu
 • izrada Dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole
 • izrada Projekata rekultivacije
 • izrada Elaborata uz zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom
 • izrada Plana upravljanja otpadom
 • Monitoring po ekološkoj dozvoli
  • analiza kvaliteta vazduha
  • analiza otpadnih dimnih gasova
  • mjerenje nivoa prašine
  • mjerenje nivoa buke
  • analiza kvaliteta otpadnih voda
  • analiza kvaliteta zemljišta

Rješenje o odobrenju za rad za ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorija 2 (dva)

 • mjerenje proticaja i kontrolisanje ekoloskog minimuma na minihidrocentralama